313434

Αγορές χωρίς ΦΠΑ (μόνο για χώρες της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας)

1. Πότε μπορεί να εφαρμοστεί

Μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα χωρίς ΦΠΑ εφόσον αυτά προορίζονται για επαγγελματική χρήση και η επιχείρηση σας έχει ως έδρα οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης (εκτός της Ελλάδας).

Για συναλλαγές εντός της Ελλάδας αν αγοράσετε προϊόντα για την επιχείρηση σας εκδίδετε κανονικό τιμολόγιο και πληρώνεται ο Φ.Π.Α.

Η άμεση απαλλαγή Φ.Π.Α. ισχύει μόνο για ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Οι συναλλαγές αυτές δηλώνονται και στην Intrastat.

Εάν διατηρείτε επιχείρηση με έδρα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμείτε να αγοράσετε προϊόντα για επαγγελματική χρήση επικοινωνήστε μαζί μας και δώστε μας το Α.Φ.Μ σας, κατόπιν θα ελέγξουμε το Α.Φ.Μ σας μέσω του συστήματος VIES και εφόσον είναι έγκυρο θα κοπεί τιμολόγιο χωρίς Φ.Π.Α

Έτσι εάν η εταιρία σας έχει έδρα (και τόπο παράδοσης) στην Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Κροατία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσέχικη Δημοκρατία, δικαιούστε να αγοράσετε επαγγελματικό εξοπλισμό χωρίς ΦΠΑ.